Over recycling

Weee Nederland is één van de ondertekenaars van het Nationale Grondstoffenakkoord. Doel van dit akkoord, dat het startpunt markeert om samen aan de slag te gaan, is om tot een 100% circulaire economie in 2050 te komen. Daarvoor werkt Weee Nederland samen met gecertificeerde en gespecialiseerde partners voor de bewerking en verwerking van e-waste.

‘Zo wordt de keten gesloten en dragen we met elkaar bij aan een duurzame economie, want recycling is een gezamenlijke verantwoordelijkheid.’

Lees meer

Wettelijke verplichting

Producenten en importeurs van elektrische apparaten moeten voldoen aan de AEEA-richtlijn van de Europese Unie, de WEEE-richtlijn. Als producent of importeur van elektrische en / of elektronische apparaten bent u wettelijk verplicht om u te registreren en zorg te dragen voor de inname, recycling en milieuvriendelijk afvoeren van e-waste. Om zo elektronisch afval te verminderen en de volksgezondheid en het milieu te beschermen tegen gevaarlijke stoffen.

Lees meer

Deelnemer worden

Inmiddels hebben talloze bedrijven – momenteel 70% van de totale marktomvang –  uit de grootkeukenbranche zich aangemeld bij de Stichting NGR.  Alle bedrijven uit de grootkeukenbranche – wel of niet aangesloten bij de NVLG –  kunnen lid worden van de Stichting NGR.

Deelnemers ondertekenen een door de Stichting NGR  opgestelde deelnemersverklaring. Door ondertekening van dit contract wordt het bedrijf lid van het collectieve systeem van de Stichting NGR.  In het contract staan onder andere het onderwerp van de overeenkomst alsook de verplichtingen van de deelnemers en de Stichting NGR uitvoerig omschreven.

Deelnemer worden

Kennisbank

Uw vraagbaak  over alles wat met E-waste te maken heeft

Op de kennisbank (www.en.weee.nl/nl/kennisbank) van NGR’s samenwerkingspartner Weee Nederland vinden de aangesloten bedrijven uit de grootkeukenbranche alle informatie over E-waste.

Bijvoorbeeld over hoeveel  E-waste er jaarlijks wordt ingezameld en welke grondstoffen eruit worden gedolven. Maar ook welke apparaten onder de Europese WEEE-richtlijn vallen en hoe u met E-waste kunt bijdragen aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) of Social Return On Investment (SROI) aan toevoegen.

Naar de kennisbank