Deelnemer worden

Inmiddels hebben talloze bedrijven – momenteel 70% van de totale marktomvang – uit de grootkeukenbranche zich aangemeld bij de Stichting NGR.  Alle bedrijven uit de grootkeukenbranche – wel of niet aangesloten bij de NVLG –  kunnen lid worden van de Stichting NGR.

Deelnemers ondertekenen een door de Stichting NGR opgestelde deelnemersverklaring. Door ondertekening van dit contract wordt het bedrijf lid van het collectieve systeem van de Stichting NGR. In het contract staan onder andere het onderwerp van de overeenkomst alsook de verplichtingen van de deelnemers en de Stichting NGR uitvoerig omschreven. In deze overeenkomt wordt ook nader ingegaan op duur en beëindiging, concurrentie, aansprakelijkheid geheimhouding, ontbinding, medewerkersverplichtingen, toepasselijk recht en geschillen alsook slotbepalingen.

Deelnemer worden?

Kosten

Contractueel legt de deelnemer zich vast voor een jaarlijkse minimale bijdrage van 700 euro ter dekking van de kosten van de Stichting NGR voor aansluiting van de deelnemer op het collectief inzamelsysteem.

Voor de inzameling en verwerking van de afgedankte elektrische en elektronische apparatuur uit de grootkeukenbranche betaalt de deelnemer:

Apparatuur Kosten
Koel- en vriesapparatuur 5 eurocent per kilo op de markt gezet
Gekoelde automaten 5 eurocent per kilo op de markt gezet
Thermische apparatuur 2 eurocent per kilo op de markt gezet
Vaat- en Spoelmachines 2 eurocent per kilo op de markt gezet
Bereidingsapparatuur 2 eurocent per kilo op de markt gezet
Ongekoelde automaten 2 eurocent per kilo op de markt gezet

Partner worden?