Nationale WEEE Register

Het nationale WEEE register

Het Nationaal (W)EEE Register (hierna: het register) is aangewezen door de overheid om de taken in te richten die voortkomen uit de registratie- en rapportageplicht in de Regeling AEEA (WEEE-Richtlijn). Het register wordt gefinancierd door de producenten van elektrische apparaten en energiezuinige lampen (EEE).mpen (EEE).

Producenten (en importeurs) van elektrische apparaten en energiezuinige lampen (EEE) zijn wettelijk verplicht zich bij het Nationaal (W)EEE Register (NWR) te registreren en aan het NWR te rapporteren

De definitie van een producent staat onder artikel 1.p van de Regeling AEEA (WEEE-Richtlijn). Webshops vallen ook onder deze definitie. Voor retailers en importeurs geldt de volgende vuistregel: Indien op de factuur van de leverancier van elektrische apparaten en energiezuinige lampen (EEE) een BTW-nultarief of een buitenlands BTW tarief staat, dan bent u de producent tenzij deze leverancier vrijwillig zijn verantwoordelijkheid heeft verlegd naar een Nederlands (rechts)persoon door een mandatering volgens artikel 21. Indien u reeds aangesloten bent bij ons dat hoeft u niets te doen: wij verzorgen de registratie en de rapportage voor u.