Recycling

Weee Nederland is één van de ondertekenaars van het Nationale Grondstoffenakkoord. Doel van dit akkoord, dat het startpunt markeert om samen aan de slag te gaan, is om tot een 100% circulaire economie in 2050 te komen. Daarvoor werkt Weee Nederland samen met gecertificeerde en gespecialiseerde partners voor de bewerking en verwerking van e-waste.

‘Zo wordt de keten gesloten en dragen we met elkaar bij aan een duurzame economie, want recycling is een gezamenlijke verantwoordelijkheid.’

100 miljoen kilo

E-waste is een andere benaming voor elektronisch afval (electronic waste). Dit zijn defecte en verouderde elektronische apparaten die worden weggegooid. Denk hierbij aan apparaten met een stekker of een plek voor een batterij. Andere namen voor e-waste zijn e-goed of heel officieel WEEE. Dat is de afkorting van ‘Waste Electrical and Electronic Equipment’ of in het Nederlands ‘Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur’ (AEEA). Het wettelijk kader voor de inzameling en recycling van e-waste is de Europese WEEE-richtlijn (Waste of Electrical and Electronical Equipment).
In Nederland wordt er per jaar ruim 100 miljoen kilo e-waste ingezameld.

Hergebruik

Elektrische en elektronische apparatuur kan stoffen bevatten die schadelijk zijn voor ons milieu als ze daarin terechtkomen. Denk hierbij aan CFK’s, batterijen met cadmium en lood in glas. Daarnaast bevat deze apparatuur ook een groot arsenaal aan waardevolle materialen. Deze kunnen na recycling opnieuw gebruikt worden voor het maken van nieuwe apparaten. Gescheiden inzameling en recycling door de best beschikbare technieken zorgt er dus voor dat stoffen niet ongecontroleerd ons milieu kunnen schaden. En ook hoeven er minder nieuwe grondstoffen gedolven te worden, omdat er bruikbare (secundaire) grondstoffen vrijkomen uit gerecyclede apparatuur.

Apart inzamelen en gecontroleerd recyclen

De belangrijkste redenen voor het apart inzamelen en het gecontroleerd recyclen van e-waste zijn:

  1. De stoffen die e-waste bevat worden met recycling veilig en efficiënt uit de apparaten gehaald en deze worden gerecycled of opgeslagen. Denk daarbij aan ijzer, koper en kunststoffen.
  2. Door te recyclen kunnen bruikbare materialen uit de e-waste gehaald en hergebruikt worden. Dit vermindert de noodzaak van nieuwe productie.
  3. Schadelijke stoffen zoals CFK’s worden bij recycling veilig uit apparaten verwijderd, zodat deze het milieu niet belasten.
  4. Verantwoorde recycling zorgt ervoor dat apparaten niet in ontwikkelingslanden komen waar geen regels zijn voor gezondheids- en milieuomstandigheden.

Om beter om te gaan met afvalwerking op aarde hebben vele landen in 1989 de Conventie van Bazel getekend. Deze conventie stimuleert dat landen hun afval milieuvriendelijk verwerken en niet verschepen naar ontwikkelingslanden waar de bevolking onder slechte werkomstandigheden het afval verwerkt.