Wat is NGR?

De Stichting NVLG Grootkeuken Recycling, kortweg NGR genoemd, heeft met Weee Nederland een samenwerkingsovereenkomst gesloten voor de registratie, inzameling en verwerking van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur uit de grootkeukenbranche.

De Stichting NGR is opgericht door de branchevereniging Nederlandse Vereniging van Leveranciers van Grootkeukenapparatuur (NVLG). De NVLG vertegenwoordigt de belangrijkste bedrijven (fabrikanten, importeurs, project- en servicebedrijven) die actief zijn op de Nederlandse markt met de afzet van grootkeukenapparatuur.

Lees meer
grootkeukenrecycling-wat-is-ngr

Werkwijze

Ieder bedrijf dat de door de Stichting NGR toegestuurde deelnemersverklaring heeft ondertekend, ontvangt een bevestiging van het lidmaatschap. Samenwerkingspartner Weee Nederland registreert het betreffende lid vervolgens in het Nationaal WEEE Register.

Lees meer

Partner

De Stichting NGR heeft bewust gekozen om met Weee Nederland samen te werken. Een partner met veel ervaring op het gebied van de inzameling en recycling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA, ofwel e-waste. Maar ook een partner die met haar aanpak meerwaarde creëert voor mens en milieu.

Lees meer

Deelnemers

Inmiddels heeft het overgrote deel van de bedrijven uit de grootkeukenbranche zich aangemeld als lid van het collectieve inzamelsysteem van de Stichting NGR. Zij profiteren stuk voor stuk van de vele voordelen van het goedkoopste collectieve inzamelsysteem dat in Nederland voorhanden is. Naast het financieel voordeel is dat een sterk verminderde administratieve lastendruk in het kader van de verwijderingsbijdrage.

Lees meer