Partner

De Stichting NGR heeft bewust gekozen om met Weee Nederland samen te werken. Een partner met veel ervaring op het gebied van de inzameling en recycling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA, ofwel e-waste. Maar ook een partner die met haar aanpak meerwaarde creëert voor mens en milieu.

Collectief terugnamesysteem

Weee Nederland is een collectief terugname systeem dat bij de overheid is geregistreerd. Namens producenten en importeurs geeft Weee Nederland uitvoering aan de eisen in de Nederlandse vertaling van de Europese WEEE-richtlijn. Daarbij werkt Weee Nederland nauw samen met gemeenten, geselecteerde recyclingbedrijven, retailers en uiteraard producenten/importeurs. In het proces zijn participatie, innovatie en efficiëntie kernwaarden. Het doel van Weee Nederland is helder: meerwaarde voor elke schakel in de keten!

Inzamelen

Een deel van de consumenten brengt hun apparaten naar de milieustraat of leveren die in bij winkels. Weee Nederland gelooft daarnaast in het lokaal inzamelen bij bijvoorbeeld scholen of sportclubs. Dit vergroot de bewustwording bij volwassenen en kinderen. Ze zijn actief betrokken en zorgen er zo voor dat meer apparaten kunnen worden gerecycled. Daarom organiseert Weee Nederland samen met haar partners inzamelacties, zoals de E-waste race. Ook zoekt Weee Nederland continu naar nieuwe manieren om het inzamelen van apparaten gemakkelijker te maken.

Sorteren

Vanaf de milieustraat, winkels en andere inzamelpunten gaat e-waste naar de sorteercentra. Daar wordt de e-waste gesorteerd en wordt deze naar gespecialiseerde verwerkers gebracht. Door hier slim mee om te gaan en samen te werken met regionale partners voegt Weee Nederland waarde toe: het werk kan voor een groot deel worden gedaan door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zo biedt Weee Nederland nieuwe kansen en zorgt voor extra werkgelegenheid.

Nationaal niveau

Bijkomend voordeel van de samenwerking met Weee Nederland is dat de organisatie is vertegenwoordigd in het nationaal WEEE overlegorgaan waar met alle stakeholders een monitoringsberaad wordt gevoerd. Door de samenwerkingsovereenkomst met de NVLG kan de grootkeukenbranche veel gemakkelijker haar stem op nationaal niveau laten horen.

Kijk voor meer informatie over Weee Nederland op www.en.weee.nl