Wat is NGR?

De Stichting NVLG Grootkeuken Recycling, kortweg NGR genoemd, heeft met collectief terugnamesysteem en partner Weee Nederland een samenwerkingsovereenkomst gesloten voor de registratie, inzameling en verwerking van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur uit de grootkeukenbranche.

De Stichting NGR is opgericht door de branchevereniging Nederlandse Vereniging van Leveranciers van Grootkeukenapparatuur (NVLG). De NVLG vertegenwoordigt de belangrijkste bedrijven (fabrikanten, importeurs, project- en servicebedrijven) die actief zijn op de Nederlandse markt met de afzet van grootkeukenapparatuur.

grootkeukenrecycling-wat-is-ngr

Wettelijke verplichtingen

Producenten en importeurs zijn conform de Nederlandse wet zelf verantwoordelijk voor de inname en recycling van de elektrische en elektronische apparatuur die ze op de markt zetten. Bedrijven uit de grootkeukenbranche kunnen deelnemer (lid) worden van het collectieve inzamelsysteem van de Stichting NGR. Bedrijven die lid zijn van de Stichting NGR voldoen automatisch aan de wettelijke verplichtingen die voortvloeien uit de Nederlandse Regeling Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparaten (AEEA).

Controle

De Inspectie Leefomgeving & Transport dat ressorteert onder de ministeries van Economische Zaken en Infrastructuur en Waterstaat controleert of de betreffende producenten en importeurs aan de registratieplicht voldoen. Is dit niet het geval dan wordt dat gezien als een economisch delict en volgt er na verschillende herinneringen/aanmaningen een forse boete!

Weee Nederland

Partner Weee Nederland is een collectief terugnamesysteem dat bij de overheid is geregistreerd. Namens producenten en importeurs geeft Weee Nederland uitvoering aan de eisen van de Europese WEEE-richtlijn om afgedankte elektronische en elektrische apparatuur zo duurzaam mogelijk te verwerken. De focus ligt op meerwaarde creëren voor beide partijen: een sociale win-win. Weee Nederland werkt hiervoor samen met gemeenten, geselecteerde recyclingbedrijven, retailers en producenten en importeurs. De Stichting NGR is geregistreerd als collectief producentensysteem in het nationaal WEEE Register.

Voordelen

Stichting NGR biedt louter voordelen voor bedrijven uit de grootkeukenbranche:

  • Zo houdt de branche de eigen regie op de uitvoering van de wetgeving;
  • Mocht de wetgeving veranderen dan kan de NGR direct adequaat handelen;
  • Er hoeven niet telkens hernieuwde onderhandelingen worden gevoerd met de uitvoerende organisatie;
  • Dankzij NGR forse reductie tariefstelling en administratieve lastendruk in het kader van de verwijderingsbijdrage.
  • Het is het goedkoopste inzamelcollectief dat op de markt voorhanden is.