Werkwijze

Ieder bedrijf dat de door de Stichting NGR toegestuurde deelnemersverklaring heeft ondertekend, ontvangt een bevestiging van het lidmaatschap. Samenwerkingspartner Weee Nederland registreert het betreffende lid vervolgens in het Nationaal WEEE Register.

Register

Het Nationaal (W)EEE Register is aangewezen door de overheid om de taken in te richten die voortkomen uit de registratie- en rapportageplicht in de Regeling AEEA (WEEE-Richtlijn). Het register wordt gefinancierd door de producenten van elektrische apparaten en energiezuinige lampen (EEE). De opdrachtgever van het register is de overheid. Bij het register registeren en rapporteren producenten van EEE en verwerkers van afgedankte elektrische apparaten en energiezuinige lampen (WEEE).

Rapporteren

Als het NGR-lid eenmaal is ingeschreven in het Nationaal WEEE Register hoeft het lidbedrijf alleen nog rapporteren hoeveel kilogram (grootkeuken)apparatuur het bedrijf jaarlijks op de markt zet. Dit geldt voor producenten en importeurs. Anders is dat voor installatiebedrijven: zij zijn verplicht zorg te dragen voor de inname van oude apparatuur bij de verkoop van nieuwe apparatuur.

Gemak

Dus namens producenten en importeurs geeft Weee Nederland uitvoering aan de eisen van de Europese WEEE-richtlijn om afgedankte elektronische en elektrische apparatuur zo duurzaam mogelijk te verwerken. Weee Nederland verzorgt de registratie, inzameling en verwerking van afgedankte elektronische en elektrische apparatuur uit de grootkeukenbranche.

Kortom, het lidmaatschap van de Stichting NGR biedt vooral gemak en is bovendien het goedkoopste collectieve inzamelsysteem in Nederland.